Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών


Η κεντρική Ιστοσελίδα του Τμήματος Μαθηματικών αντιμετωπίζει προσωρινά πρόβλημα λειτουργίας και είναι σε διαδικασία ανασυγκρότησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Ε.2018-2019 

 
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρία της 13.11.2018 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος:

"Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές" για το εαρινό εξάμηνο π.ε.2018-2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αποκλειστικά στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους από 12.12.2018 έως 10.01.2019

Λεπτομέρειες της προκήρυξης θα βρείτε εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Π.Δ.407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Ε.2018-2019.